WYREMONTUJĄ DROGĘ W KĄTNIE?

Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację:

że zostało wszczęte na wniosek Gminy Ostróda postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno – kategoria drogi „L”

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości:

obręb 13 Kątno, gm. Ostróda działki nr: 115/1, 117/3, 135/1, 123/1, 127, 77/2, 74/2, 38/3, 38/16, 38/17, 51, 55/1, 64/3, 64/4, 64/6, 47/4, 44;

obręb 18 Mała Ruś, gm. Ostróda działka nr: 169/1;

Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ostróda

obręb 13 Kątno, gm. Ostróda działki nr: 77/3 (z podziału 77/2), 74/16 (z podziału 74/2), 38/21
(z podziału 38/3), 38/23 (z podziału 38/16), 38/25 (z podziału 38/17), 51/1 (z podziału 51), 55/5
(z podziału 55/1), 64/7 (z podziału 64/3), 64/9 (z podziału 64/4), 64/11 (z podziału 64/6), 47/22
(z podziału 47/4), 44/1 (z podziału 44)

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału; w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać w w/w sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 436, tel. 089-642-98-18) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00).

Jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.