ZA DARMO MOŻESZ WYPOŻYCZYĆ SPRZĘT WODNY

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych ostródzianie i turyści mogą korzystać z nowo oddanej, bezpłatnej wypożyczalni sprzętu wodno-rekreacyjnego.

Z wypożyczalni można korzystać codziennie w godzinach od 11:00 do 19:00 w Strefie Aktywności Rodzinnej przy ul. Słowackiego.

W ramach projektu pn. „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie” zakupiono m.in.: rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe, deski Stand Up Paddling, szczudła, deskorolki elektryczne, rowerki dla dzieci, szczudła do biegania oraz rowery miejskie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

REGULAMIN STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W OSTRÓDZIE
1. Operatorem Strefy Aktywności Rodzinnej w Ostródzie przy ul. Słowackiego 40
zwanej dalej Strefą i znajdujących się na jej terenie urządzeń jest Ostródzkie
Centrum Sportu i Rekreacji.
2. Strefa jest terenem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
3. Strefa jest czynna w godzinach 08:00-22:00.
4. Wypożyczalnia sprzętu czynna w godzinach 11:00-19:00
5. Pobyt grup zorganizowanych należy zgłosić Operatorowi najpóźniej na 3 dni
przed planowanym pobytem.
6. Urządzenia zabawowe znajdujące się na terenie Strefy należy wykorzystywać
zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Teren Strefy jest monitorowany.
8. Korzystanie ze Strefy, w tym wypożyczenie sprzętu należącego do Gminy
Miejskiej Ostróda jest bezpłatne.
9. Na terenie Strefy zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających;
b) wnoszenia i posiadania przedmiotów niebezpiecznych;
c) hałasowania i głośnego puszczania muzyki;
d) niszczenia urządzeń oraz pozostałej przestrzeni Strefy;
e) zaśmiecania obiektu Strefy;
f) wzniecanie ognia, poza miejscami do tego przeznaczonymi (miejsca na ognisko,
strefa grillowa)
g) wprowadzania zwierząt;
h) niszczenia zieleni.
i) Prowadzenia działalności gospodarczej
10.Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie Strefy wyłącznie pod opieką rodziców
(opiekunów) ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
11. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie Strefy należy korzystać
zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz pod
opieką osób dorosłych.
12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy zgłaszać
niezwłocznie Operatorowi pod numer telefonu: 89 646 08 13, lub e-mail:
ocsir@ocsir.pl
13. Korzystanie z urządzeń na terenie Strefy odbywa się na własną
odpowiedzialność. Z huśtawki dla niepełnosprawnych mogą korzystać wyłącznie
osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.
14. Osoby korzystające ze Strefy odpowiadają materialnie za zniszczenia.
15. Za rzeczy pozostawione, zaginione, skradzione na terenie Strefy Operator
nie odpowiada.

źródło: UM Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.