ZAPRZYSIĘŻENIE NOWEJ RADY GMINY I WÓJTA GMINY OSTRÓDA

Na pierwszej Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 odbyło się zaprzysiężenie nowej Rady Gminy oraz Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa wybranych w wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października br.

Po uchwaleniu porządku obrad, przystąpiono do najważniejszego punku sesji jakim było zaprzysiężenia Wójta i Radnych Gminy Ostróda. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej Przewodnicząca Pani Beata Renans odczytała zaświadczenie o wyborze, a następnie wręczyła je Wójtowi Elektowi oraz Radnym składając tym samym gratulacje.

„Obejmując urząd Wójta Gminy Ostróda, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”- tymi słowami w obecności Rady Gminy, sołtysów, kierowników referatów jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszonych gości Pan Bogusław Fijas złożył ślubowanie obejmując po raz trzeci urząd wójta.

W kolejnym punkcie obrad Radni złożyli przysięgę i tym samym ukonstytuowała się Rada Gminy Ostróda. Chwilę później odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gmin

Do piastowania tych funkcji powołani zostali:

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda:

Pan Janusz Sadowski

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda:

Pani Barbara Stabińska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda:

Pani Anna Lewandowska

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.