ZARZĄD POWIATU Z ABSOLUTORIUM ZA WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK

Jednym z głównych punktów obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Ostródzie, która odbyła się w czwartek 23 czerwca było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium zdecydowaną większością 19 głosów „za”.

To już kolejne absolutorium udzielone w ostatnim czasie. Nie tak dawno otrzymali je wójt gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz burmistrz Czesław Najmowicz

W programie sesji znalazło się ponadto m.in.:

  • Sprawozdanie z działalności Komendy Policji w Ostródzie w 2015 roku,
  • Informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2015,
  • Informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2015 roku,
  • Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w 2015 roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Powiatu,
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok, w tym podjęcie uchwały,
  • Przyjęcie „Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020”, w tym podjęcie uchwały,
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 wraz z prognozą Oddziaływania na Środowisko,
  • Określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w tym podjęcie uchwały,
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Małdyty oraz Ostróda.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.