2022 – ROK PEŁEN WYZWAŃ TERYTORIALSÓW NA WARMII I MAZURACH

 

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy już ponad 36 tys. ochotników, a żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej stanowią blisko 10% procent tej liczby. Wielu mieszkańców województwa Warmińsko- Mazurskiego zdecydowało się na podjęcie służby ze względu na możliwość jej połączenia z pracą zawodową, nauką czy życiem prywatnym. Służba w 4 W-MBOT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pań, które stanowią 25% żołnierzy Brygady, najliczniej do służby zgłaszają się osoby między 25-35 lat.

Miniony rok dla żołnierzy 4 W-MBOT był czasem kolejnych wyzwań. Zgodnie ze swoimi zadaniami, wspieraliśmy administrację publiczną i społeczność regionu. Rok 2022 to czas intensywnych szkoleń, ćwiczeń międzynarodowych, a także budowanie potencjału osobowego Brygady, dzięki aktywnej rekrutacji i przygotowaniu nowych ochotników do pełnienia służby.

Służba w 4W-MBOT to przede wszystkim rozwój i szkolenie. W ramach kursu podoficerskiego „SONDA” oraz kursu oficerskiego „AGRYKOLA” przeszkolono blisko 70 żołnierzy, którzy ukończyli Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Obronie Ojczyzny, służbę wojskową można pełnić również w ramach aktywnej rezerwy. Z tej możliwości w 2022 r. skorzystali już pierwsi żołnierze rozpoczynając służbę w 4W-MBOT, jednak główny nabór planowany jest na ten rok.

Służba w 4W-MBOT, to również szkolenia dla nowych żołnierzy: 7 szkoleń podstawowych zakończonych przysięgą wojskową i 6 wyrównawczych, a także doskonalenie umiejętności żołnierzy, którzy służą w 4W-MBOT. Zrealizowaliśmy w minionym roku łącznie ponad 130 szkoleń rotacyjnych i zintegrowanych.

W ramach współpracy międzynarodowej żołnierze 4W-MBOT uczestniczyli w ćwiczeniu Defender Europe 2022, które realizowane było nie tylko na terenie naszego kraju, a uczestniczyło w nim łącznie 18 tys. żołnierzy z ponad 20 krajów. Jego celem było budowanie gotowości i doskonalenie współpracy między sojusznikami i partnerami USA i NATO. Żołnierze 4W-MBOT wielokrotnie współdziałali także podczas szkoleń z amerykańską batalionową grupą bojową NATO eFP (Enhanced Forward Presence), które były świetną okazją do wymiany doświadczeń.

Terytorialsi z Warmii i Mazur szkolili się także w centrach i ośrodkach szkolenia, podnosząc swoje kwalifikacje z zakresu m. in. medycyny pola walki, operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, a także instruktorów RPG-7, SERE, snajperów, karabinów maszynowych, celowniczych granatników M72.

W 2022 r. WOT na podstawie Ustawy o Obronie Ojczyzny zostały powierzone zadania niemilitarnej części zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. W związku z tym w kilku miastach Warmii i Mazur przeprowadziliśmy ćwiczenia we współpracy z innymi służbami, polegające na zapobieganiu skutkom możliwych zdarzeń kryzysowych w naszym regionie. Między innymi wsparcie służb ratowniczych podczas wypadków masowych – „WYPADEK 2022”, czy „DROGA 2022”. Uczestniczyliśmy również w ogólnopolskim ćwiczeniu pk. „Przyjazna Energia-2022” polegającym na reagowaniu w przypadku czasowych przerw w dostawie prądu. Celem każdego z tych przedsięwzięć było doskonalenie umiejętności żołnierzy, wymiana doświadczeń z innymi służbami, analiza wniosków, pozwalająca na podniesienie skuteczności i szybkości współdziałania służb na rzecz lokalnej społeczności.

W minionym roku, żołnierze 4W-MBOT kontynuowali wsparcie Straży Granicznej w celu wzmocnienia odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Działania warmińsko-mazurskich Terytorialsów obejmowały m.in. patrole piesze, na pojazdach, a także wsparcie z powietrza z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych Fly Eye. We wrześniu 2022 r. minął rok od rozpoczęcia wsparcia, a w kluczowym momencie na granicy pełniło służbę blisko 2 tys. żołnierzy WOT.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej po agresji Rosji na Ukrainę żołnierze 4W-MBOT wpierali działania samorządów, administracji publicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Żołnierze realizowali działania w punktach relokacji uchodźców, punktach informacyjnych, a także poprzez wsparcie transportowe. W wyniku akcji „Niezawodna Pomoc” na terenie Warmii i Mazur wsparcie otrzymało ponad 6 tys. uchodźców.

W 2022 r. do WCKiK i RCKiK dzięki warmińsko-mazurskim Terytorialsom trafiło blisko 400 litrów krwi.

Mimo intensywnej działalności szkoleniowej i przeciwkryzysowej, w minionym roku żołnierze 4W-MBOT jak od wielu lat otaczali opieką bohaterów zamieszkujących Warmię i Mazury –m. in. żołnierzy AK, Powstańców Warszawskich, Sybiraków, w podziękowaniu za ich poświęcenie w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. WOT dziedziczy ich tradycje i pamięta o ideałach, które również warmińsko-mazurskim Terytorialsom przyświecają w codziennej służbie.

Jeśli chcesz razem z nami budować potencjał 4W-MBOT, podejmij wyzwanie i zgłoś się do naszego rekrutera (https://www.wojsko-polskie.pl/4bot/Rekruterzy/) lub właściwego WCR.

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.