PROTESTUJĄ PRZECIW BUDOWIE KURZEJ FERMY W GMINIE GRUNWALD

W ostatnim tygodniu zwołane zostały zebrania w związku z planowaną budowa dużej fermy drobiu między Mielnem a Pawłowem. W tej sprawie najpierw w dniu w Pawłowie (11.02.2019r.), potem w Mielnie (16.02.2019r.) w Mielnie odbyły się zebrania mieszkańców, poświęcone głównie lokalizacji tej fermy.

W obu zebraniach licznie uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przybyli na zebranie do Mielna nie mogli pomieścić się w małej sali sportowej w Szkole Podstawowej. Duża frekwencja spowodowana była gorącym i wywołującym duże emocje tematem. W zebraniu wzięli udział: Wójt Gminy Grunwald, sołtysi sąsiednich sołectw Nowej Wsi Ostródzkiej i Pawłowa, radni samorządu powiatowego oraz gminy Olsztynek i Grunwald, przedstawiciele różnych podmiotów i organizacji zawodowych.

Zebranie prowadził sołtys Mielna – Karol Duda. Dyskusja dotyczyła głównie zagrożeń wynikających z lokalizacji dużej fermy drobiu w pobliżu zabudowań oraz wpływu emisji czynników biochemicznych na siedziby ludzi i środowisko naturalne. Bardzo aktywnie w dyskusji uczestniczyli mieszkańcy rejonów, w których wcześniej podejmowane były próby budowy podobnych ferm. Chodzi głównie o Platyny i Kunki. Ich doświadczenia przekazane mieszkańcom Mielna mogły pomóc przeciwstawić się tej inwestycji. Bardzo ważną społecznie sprawą są deklaracje pomocy i wsparcia ze strony osób posiadający wiedzę fachową i doświadczenie w walce przeciwko uciążliwym instalacjom. Zaangażowanie i wsparcie deklarują również mieszkańcy innych miejscowości gminy.

Zebranie pokazało również Wójtowi Gminy Grunwald, jakie są społeczne oczekiwania i w jakim kierunku powinny zmierzać jego działania, gdyż wójt – jako pierwsza instancja – będzie podejmował decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Zebranie podjęło dwie uchwały: w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy Grunwald o wydanie odmownej decyzji środowiskowej oraz w sprawie wprowadzenia w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczeń eliminujących możliwość budowy wielkopowierzchniowych ferm hodowlanych.

Na zakończenie tego tematu uczestnicy składali indywidualne wnioski skierowane do wójta w tych sprawach.

SZANOWNI PAŃSTWO
Osoby które chciałyby dołączyć do protestu, mogą wypełnić i podpisać wnioski, których druki mogę udostępnić. Wypełnione wnioski można przekazać do sołtysa lub radnego w Mielnie lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Gierzwałdzie. Na składanie wniosków pozostało niewiele czasu.

Druki te można również pobrać w formacie PDF z tej strony internetowej: http://wyborygrunwald.pl/

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.