CZY RADNI UDZIELĄ ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI NA NAJBLIŻSZEJ SESJI?

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Dudzin wystosował informację, którą możecie przeczytać poniżej.

Na sesji Rady Miejskiej w Ostródzie Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategi

Rada Miejska w Ostródzie rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sierpniowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Ostródzieprzeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Ostródawotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminymusi złożyć do PrzewodniczącegoRady Miejskiej w Ostródzie, pisemne zgłoszeniepoparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejnościotrzymania przez PrzewodniczącegoRady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Miejskiej Ostródado udziału w debacie nad raportem o staniegminy, przyjmowane będą najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji absolutoryjnej(do dn. 24.08.20r.) w Biurze Obsługi Rady Urzędu Miejskiego w Ostródzie p. 214 (I piętro), ul. Mickiewicza 24w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka raport o stanie gminy) oraz w Biurze Obsługi Interesanta p. 119 (parter).

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Dudzin

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.