KOLEJNE LAPTOPY POWĘDROWAŁY DO UCZNIÓW

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Posłem na Sejm Zbigniewem Babalskim i Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Olsztyn Grzegorzem Kierozalskim przekazał beneficjentom nieodpłatnie komputery (laptopy) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST.

Sprzęt został przekazany na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w konkursu grantowego, do którego nabór wniosków trwał do końca października 2021 r.

Do Gminy Ostróda wpłynęło 600 wniosków, z czego 507 osób spełniło wymagane warunki i zostało zakwalifikowanych do objęcia wsparciem. Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zweryfikował wniosek Gminy Ostróda, oceniając go pozytywnie i przyznając grant w wysokości 1 924 200 zł .

Łącznie 507 dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR otrzymało sprzęt komputerowy.

Gmina Ostróda, jako darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania

od obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin, m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

Zgodnie z obowiązującą umową obdarowany nie może zbyć przekazanego przez darczyńcę sprzętu przed końcem okresu monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego.

źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.