OSTRÓDA: OGŁOSZONO CZWARTY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OSTRÓDA: OGŁOSZONO CZWARTY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada.

Działka jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe. Szczegóły w linku poniżej.

Treść ogłoszenia o przetargu:

Ostróda, dnia 14 maja 2021 r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
15/4, o powierzchni 0,1132 ha, księga wieczysta EL1O/00038886/2.

Cena wywoławcza brutto – 220.000,00 zł.

Wadium – 40.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 2200,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1300, w dniu 17.06.2021 r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
nr 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620, do dnia 11.06.2021 r.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, umieszczono na stronie internetowej urzędu pod adresem
(www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/).

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.

źródło: UM Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.