W CZERWCU RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 9 czerwca 2021 r. przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

Miejsce stawiennictwa: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, budynek Centrum Użyteczności publicznej, ul. Jana Il Sobieskiego 9.
01.06.2021 r.do 06.07.2021 r.

Miasto/Gmina – Termin stawiennictwa

Miasto Ostróda: 01-09.06.2021 r.
Gmina Ostróda: 10-15.06.2021 r.
Gmina Małdyty: 15-1606.2021 r.
Miasto i Gmina Miłakowo: 17-18.06.2021r.
Gmina Grunwald: 18-21.06.2021 r
Gmina Dąbrówno: 21-2206.2021 r.
Gmina Łukta: 23.06.2021 r.
Miasto i Gmina Miłomłyn: 24.06.2021 r
Miasto i Gmina Morąg: 25.06-02.07.2021.
Powiat Kobiety: 05.07.2021 r.
Dzień dodatkowy: 06.07.2021 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja prowadzona będzie w budynku Centrum Użyteczności Publicznej (sala Nr 232, 237, 238, 239), ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Jeżeli z ważnych przyczyn, osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym pracownika Urzędu Miejskiego w Ostródzie (pok. nr 102, tel. 89 642-94-29). Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w dniu, w którym osoba była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji, podając przy tym przyczynę, która uniemożliwia stawiennictwo. Na tej podstawie zostanie wyznaczony kolejny termin do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegóły w załączonym obwieszczeniu.

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/5860/kwalifikacja-wojskowa-2021.html

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.