OSTROWIN: OFICJALNY ODBIÓR ODCINKA DROGI POWIATOWEJ

W ramach umowy podpisanej 27 października 2020 r., wzmocniono drogę powiatową Nr 1232N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek.

Oficjalnego odbioru w czwartek, 28 kwietnia 2022 r. dokonali Piotr Opaczewski – Wicewojewoda, Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta, Beata Mazur – Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostródzie, Piotr Strzylak – Członek Zarządu, Marek Husar – Członek Zarządu, Małgorzata Ostrowska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Bogusław Fijas – Wójt Gminy Ostróda oraz przedstawiciele lokalnej społeczności, wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.

Inwestycję dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rolę Funduszu Dróg Samorządowych przejął nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Celem, którego jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Program odpowiedzialny jest za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie gospodarki oraz jest ważnym elementem przyczyniającym się do poprawy poziomu życia obywateli.

Długość odcinka wzmocnionej drogi wyniósł 5,6 km. Istniejąca nawierzchnia drogi została wzmocniona poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych. Zakres robót obejmował również naprawę mostu, chodników i zjazdów oraz zastosowanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. W ramach zadania zostało uporządkowane istniejące odwodnienie oraz wyregulowano pobocza. Zwiększono bezpieczeństwo oraz podniesiono komfort użytkowania drogi powiatowej.

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek w km 14+430 – 15+674 i w km 18+270 – 22+658

  1. Projekt dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  2. Całkowity koszt inwestycji 3.606.824,33 zł, w tym:
    • 1.803.412,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
    • 1.803.412,33 zł – wkład własny sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  3. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
  4. Inspektor Nadzoru – ZDP Ostróda
  5. Inspektor Nadzoru robót mostowych – Przedsiębiorstwo Inwestycyjno–Usługowe „INWESTPROJEKT”, ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn
  6. Termin realizacji zadania: listopad 2020 – marzec 2022

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.