POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH

Ponad 94 tysiące osób z Warmii i Mazur skorzystało w ciągu roku z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

O dotychczasowej realizacji programu w naszym regionie, a także o kolejnych planowanych działaniach, na konferencji prasowej poinformowali wicewojewoda Sławomir Sadowski, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie Dariusz Wasiela, dyrektor Biura Wspierania Konsumpcji ARR w Warszawie oraz dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej ks. Paweł Zięba.

Podczas trwania podprogramu 2016 (od sierpnia 2016 do czerwca 2017) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przystąpiło do niego 109 ze 116 gmin, a w ramach pomocy żywnościowej rozdysponowano około 4660 ton. Wartość tej pomocy to ponad 21 milionów złotych. Na każdego beneficjenta przypadło około 50 kilogramów żywności wśród której znalazły się między innymi: makaron, ryż, mleko, ser, szynka, cukier czy olej. Jak podkreślił dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej ks. Paweł Zięba, z produktów dostępnych w ramach programu przygotowywane były również posiłki w jadłodajniach dla bezdomnych i potrzebujących. To jednak nie wszystko. Organizacje partnerskie ze środków towarzyszących Programowi podejmowały i realizowały różnego rodzaju działania towarzyszące – warsztaty dietetyczne, zajęcia kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i niemarnowaniu żywności oraz warsztaty edukacji ekonomicznej. W sumie to ponad 900 działań, w których uczestniczyło blisko 13 tysięcy osób. Wszystkie dodatkowe inicjatywy podejmowane w ramach Programu są po to, aby beneficjenci umieli dobrze wykorzystywać produkty żywnościowe i umieć z nich przygotować smaczne i pożywne posiłki – wyjaśniał dyrektor Dariusz Wasiela.

Nasz region jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest realizowany od grudnia 2014 r. w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Budżet programu operacyjnego w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln Euro (ok. 2,4 mld zł), co stanowi 14,7 % budżetu całego Programu realizowanego w Unii Europejskiej. Wkład finansowy Unii Europejskiej stanowi 85%. Od 2017 roku więcej osób może skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu. Podwyższone zostały kwoty w ramach Podprogramu 2016, które aktualnie wynoszą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł), oraz 1 028 zł dla osoby  w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. Kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc.obowiązywało od początku realizacji Programu, tj. od grudnia 2014 r.

JAK OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza:

 • 1268 zł – jeśli mieszka samotnie,
 • 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej przez:
 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długą lub ciężką chorobę,
 • przemoc w rodzinie,
 • handel ludźmi,
 • macierzyństwo lub wielodzietność,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji – jeśli jesteś cudzoziemcem i masz w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określoną sytuacją (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, na przykład pożar, lokalna powódź, wypadek,
 • klęskę żywiołową lub ekologiczną.

Co zrobić, aby otrzymać pomoc?

 1. Zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam można złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli sytuacja osoby nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie. W skierowaniu wskazane są nazwa oraz adres organizacji pozarządowej, do której osoba zakwalifikowana może udać się po odbiór żywności.
 2. Można również zgłosić się bezpośrednio do lokalnej organizacji pozarządowej i złożyć oświadczenie o dochodzie. Pracownik organizacji pozarządowej w imieniu osoby uprawnionej dopełni formalności związanych z wydaniem skierowania przez ośrodek pomocy społecznej.

Źródło: UW Olsztyn

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.