RUŚ MAŁA: ROZBUDUJĄ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała obręb Mała Ruś”.

Wykonawcą w/w zadania będzie konsorcjum w składzie:
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum za łączną kwotę brutto: 2.381,280 zł z terminem realizacji do 30 września 2023 roku.
W/w wykonawca został wyłoniony w drodze zamówienia klasycznego, którego wartość jest równa lub przekracza wartość 130.000 zł – art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zakres rzeczowy zadania:
– kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
– kanalizacja sanitarna tłoczna,
– przydomowe przepompownie ścieków,
– zbiorcze przepompownie ścieków,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej,
– sieć wodociągowa,
– przyłącza wodociągowe.
Dofinansowanie inwestycji Gmina Ostróda otrzymała w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.