SCHRONISKO W MARWAŁDZIE Z NOWYMI STREFAMI: SANITARNĄ I KUCHENNĄ

Schronisko Markot w Marwałdzie z nowymi strefami sanitarną i kuchenną dzięki wsparciu Fundacji Castorama

Fundacja Castorama wsparła remont Schroniska dla osób bezdomnych Markot w Marwałdzie w województwie warmińsko-mazurskim. Prace objęły strefę sanitarną oraz aneks kuchenny. Celem remontu było podniesienie standardów placówki i dostosowanie jej do określonych przepisami prawa norm, a także przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie MONAR mieści się w budynku zaadoptowanym na ten cel 25 lat temu – już wówczas obiekt był w złym stanie technicznym. Z czasem, dzięki otrzymanym materiałom i zaangażowaniu samych podopiecznych schronisko poddawano doraźnym remontom. Dzięki wsparciu finansowemu od Fundacji Castorama możliwe było rozpoczęcie remontu dwóch najważniejszych i zaniedbanych stref: sanitarnej i kuchennej. Efektem modernizacji jest 5 nowych, komfortowych, w pełni funkcjonalnych łazienek ze strefą prysznicową przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, umywalną i WC. Wymieniono płytki ścienne i podłogowe, armaturę łazienkową oraz WC, wykonano prace hydrauliczno-budowlane i instalacyjne. Podopieczni Schroniska mogą korzystać także z wyremontowanej przestrzeni kuchennej, która pozwala na samodzielne, sprawne przygotowanie posiłków i co ważne sprzyja integracji.

Placówka Markot w Marwałdzie daje całodobowe, tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, starszym, chorującym, z niepełnosprawnościami. Ośrodek zapewnia również pakiet usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z kryzysu bezdomności i wreszcie uzyskanie samodzielności życiowej. W dalszej perspektywie udzielona przez Fundację pomoc wpłynie na lepsze funkcjonowanie Schroniska i poprawę jakości życia osób podopiecznych.

Fundacja Castorama wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej, czy też podopiecznych ośrodków, pomaga zapewnić lepsze warunki bytowe, walczy z ubóstwem mieszkaniowym, a nawet zagrożeniem bezdomnością. Wsparcie fundacji polega na oferowaniu produktów i rozwiązań związanych z remontami, modernizacjami i wykończeniem. Fundacja ma już na swoim koncie ponad 50 zrealizowanych projektów i blisko 1300 beneficjentów z całej Polski.

Nabór wniosków do fundacji odbywa się przez okrągły rok wyłącznie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie castorama.pl/fundacja-castorama. Najważniejsze, aby projekt, który ubiega się o dofinansowanie, został zgłoszony przez organizację charytatywną lub pożytku publicznego i aby jego cele były zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

***

Fundacja Castorama jest jedną z najaktywniejszych fundacji korporacyjnych zajmujących się poprawą warunków mieszkaniowych w Polsce. Instytucja ustanowiona przez Castorama Polska Sp. z o.o. w 2019 roku aktywnie wspiera organizacje pozarządowe i projekty społeczne.

Misją Fundacji Castorama jest tworzenie dobrych domów, poprzez pomoc w poprawie warunków mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących. Za pomocą darowizn finansowych, darowizn rzeczowych i wolontariatu pracowniczego, organizacja umożliwia polepszenie standardu mieszkaniowego osobom będącym w potrzebie wskutek trudności finansowych, choroby, niepełnosprawności lub innej ciężkiej sytuacji życiowej.

Fundacja Castorama współpracuje z takimi instytucjami jak schroniska dla osób w kryzysie bezdomności czy domy dziecka, pomaga poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, ale również przyjmuje wnioski od osób indywidualnych, składane za pośrednictwem mniejszych
i większych organizacji charytatywnych lub innych organizacji pożytku publicznego.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.