BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DĄBRÓWNO

W dniu 3 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą RED ALERT Paweł Borzęcki z siedziba w Lublinie na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku (sala sportowa) Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie oraz na oczyszczalni ścieków w Dąbrównie. Wartość umowy opiewa na kwotę 305 040,00 zł. Termin wykonania prac w ramach umowy ustalony został na dzień […]