PRZETARG NA PÓŁNOCNĄ OBWODNICĘ OLSZTYNA

KOLEJNA PRÓBA WYŁONIENIA WYKONAWCÓW PÓŁNOCNEJ OBWODNICY OLSZTYNA

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ponowne ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51. Ogłoszenie ukazało się również na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdują się szczegółowe informacje na temat […]