DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM

Informujemy, że urzędnik wyborczy w Gminie Miejskiej Ostróda p. Michał Smoliński będzie pełnić dyżury w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda – pok. nr 202, w celu udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków ww. komisji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej […]