DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSZ IM. SANDORA PETÖFII

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi  obchodzony był bardzo uroczyście. W dniu 14 października odbył się apel, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji. Na wstępie głos zabrał dyrektor Henryk Rybacki.  Podziękował wszystkim zgromadzonym za wysiłek włożony w edukację, podkreślił jej wartość oraz złożył życzenia wytrwałości w wykonywaniu […]