SZKOLENIA I EGZAMINY NACZELNIKÓW OSP

W listopadzie w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu zostały przeprowadzone szkolenia Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. 19 listopada komisja egzaminacyjna powołana przez Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadziła egzamin końcowy.

TRZYNASTU KOLEJNYCH NAUCZYCIELI W POWIECIE ZDAŁO EGZAMIN ZAWODOWY

Trzynastu nauczycieli z naszego powiatu przystąpiło w bieżącym roku do egzaminu na nauczyciela mianowanego. Wszyscy przystępujący do egzaminu uzyskali wynik pozytywny. Uroczystość wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu ostródzkiego odbyła się 31 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie.