ODBĘDĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. NADANIA NAZWY SKWEROWI W OSTRÓDZIE

od dnia 16 czerwca do dnia 6 lipca 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne na temat przedłożonego przez Klub Radnych Dobro Wspólne oraz klub Żeglarski Ostróda projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi – terenowi zieleni z fontanną pomiędzy Bulwarem Europejskim i ulicą Adama Mickiewicza, imieniem polskiej żeglarki „kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz”.