GDDKIA PODSUMOWUJE

20 lat temu na terenie Polski mieliśmy zaledwie blisko 520 km dróg szybkiego ruchu. Dziś kierowcy korzystają z 4 685,9 km takich dróg, z czego autostrady mają długość 1753,6 km, a drogi ekspresowe 2932,3 km. Kolejne kilometry tras są w realizacji, przetargu na wyłonienie wykonawcy lub w przygotowaniu. Celem jest sieć autostrad i dróg ekspresowych […]

PRZYGOTOWANIA POD PRZETARG S5 OSTRÓDA-GRUDZIĄDZ

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowaliśmy ogłoszenie o przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem. Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia i warunków udziału w przetargu.