RURA POD J. DRWĘCKIM: BURMISTRZ SIĘ ODCINA, PWIK NIE POSIADA ŚRODKÓW

Burmistrz Michalak i ”Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda” udzielili odpowiedzi na pytania, które dotyczyły planów budowy rury kanalizacyjno-wodociągowej pod dnem Jeziora Drwęckiego. Przypominamy, że owa rura miałaby początkowo dostarczać wodę i odprowadzać ścieki z budowanego blokowiska przy ul. Wypoczynkowej w Wałdowie, ponieważ to w jego okolice zostałaby poprowadzona.