RURA ZE ŚCIEKAMI POD DNEM J. DRWĘCKIEGO – POSTĘPUJĄCA KONCEPCJA

W ostródzkim kotle informacyjnym, z pewnością niejeden z Was otarł się o pogłoski dotyczące pociągnięcia pod dnem jeziora Drwęckiego kosztownej rury, która miałaby doprowadzać wodę i odprowadzać ścieki z budowanego blokowiska przy ul. Wypoczynkowej, położonej w Gminie Wiejskiej Ostróda. Wysłaliśmy zapytania do Urzędu Miejskiego oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostródzie. Owe podmioty ociągają się […]