STAROSTA I KOMENDANT OMAWIALI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

We wtorek, 09 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie robocze Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie- nadkom. Marcina Danowskiego ze Starostą Ostródzkim – Andrzejem Wiczkowskim. Celem spotkania było zdiagnozowanie oczekiwań społeczności lokalnej oraz wspólne wypracowanie rozwiązań, które przełożą się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostródzkiego. W trakcie […]