KOMENDA OTRZYMAŁA 200 TYS.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał dziś w imieniu zarządu województwa z komendantem wojewódzkim policji insp. Tomaszem Klimkiem umowę o przekazaniu środków na Fundusz Wsparcia Policji. 200 tys. zł zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek, a także zakup towarów i usług na potrzeby garnizonu warmińsko-mazurskiego. – Współpraca z samorządem […]

OSTRÓDZKA POLICJA WZIĘŁA UDZIAŁ W ĆWICZENIACH „TARCZA 16”

Ponad 1500 osób planowanych jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uczestniczyło wczoraj w ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16”. Zaangażowano w nie 74 jednostki organizacyjne Policji, do których powołano rezerwistów, którzy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wśród wytypowanych jednostek znalazła się ta z Ostródy.