BAŻYNIAK: VI FESTIWAL NAUKI – DZIEŃ OTWARTY DLA UCZELNI

W tym roku swoją obecnością wydarzenie wsparli przedstawiciele ośmiu uczelni wyższych: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Gdańsk, Uniwersytet Warszawski oraz Studium Technik Dentystycznych w Płocku.