MEDALE Z OKAZJI 30- LECIA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Ostródzie podkom. Janusz Karczewski w imieniu Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wręczył medale z okazji 30- lecia NSZZ Policjantów kierownictwu ostródzkiej komendy oraz naczelnikom wydziałów.