RADA GMINY BĘDZIE MOGŁA WYDAĆ POZWOLENIA NA SPOŻYWANIE ALKOHOLU W MIEJSCU PUBLICZNYM

Rada gminy będzie mogła wskazać odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych – zakłada nowelizacja przyjęta przez Sejm. Posłowie opowiedzieli się w środę za zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Senat. Chodzi m.in. o zapis, który wprowadza generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych z […]