MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZECIWKO PRZEMOCY

Co roku 2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy – święto ustanowione rezolucją przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2007 roku. Podstawą jej wydania była Deklaracja przyjęta podczas „Międzynarodowej Konferencji na rzecz Pokoju i Niestosowania Przemocy – Filozofia Gandhiego w XXI wieku”. Jej celem jest szerzenie idei życia bez przemocy, umacniania pokoju i głoszenia tolerancji.