NIE WYHAMOWAŁ

Dzisiaj (24.05.2024r.) kilka minut po godzinie 10:00 w miejscowości Warny w gminie Miłakowo kierujący samochodem BMW, na prostym odcinku drogi spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego uderzył w tył stojącego przy przystanku autobusu marki Iveco.

POWIAT: POLICJA PRACOWAŁA NAD DOMOWYMI AWANTURNIKAMI

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, zwłaszcza narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia […]