STRAŻ MIEJSKA OTRZYMA NOWE UPRAWNIENIA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało projekt rozporządzenia rozszerzającego ilość przewinień, na które gminy lub strażnicy miejscy mogą nakładać grzywny. Chodzi o karanie kierowców, którzy naruszają lokalne  przepisy i regulacje dotyczące obszarów czystego powietrza oraz mieszkańców, którzy nie przestrzegają obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.