SPOTKANIE NA S7 KOŁO OSTRÓDY W SPRAWIE INWESTYCJI DROGOWYCH

Na terenie budowy drogi ekspresowej S 7 koło Ostródy, w poniedziałek 10 lipca, odbyło się spotkanie z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita, wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, dyrektora oddziału GDDKiA w Olsztynie Mirosława Nicewicza i Macieja Kotarskiego – wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz dziennikarzy.