ANDRZEJ DOWGIAŁŁO I HENRYK ORFINGER – HONOROWI OBYWATELE GMINY OSTRÓDA

Podczas XXI Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 w uznaniu zasług dla branży turystycznej i społeczności Gminy Ostróda nadany został tytuł HONOROWEGO OBYWATELA GMINY OSTRÓDA Panu Henrykowi Orfingerowi oraz Panu Andrzejowi Dowgiałło. Akt Nadania wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Sadowski.