W ORNOWIE RÓWNIEŻ POSTAWIONO SERCE NA NAKRĘTKI

Do Ornowa przyjechało serce – pojemnik na nakrętki zakupiony z funduszu sołeckiego dzięki inicjatywie Pani sołtys – Teresy Sz. Nakrętki są w każdym domu, ale zazwyczaj lądują w pojemnikach na śmieci. Tymczasem są surowcem, którego sprzedaż firmom recyklingowym może pomóc dzieciom potrzebującym rehabilitacji czy leczenia w zdobyciu środków finansowych na ten cel.

PIENIĄDZE NA DOPOSAŻENIE LOKALNYCH OSP

Osiem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ostróda zostało zakwalifikowanych do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w konkursie “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – Mały Strażak na łączną kwotę 169 303, 44 zł.

WRESZCIE RUSZA PRZETARG NA PIĘCIOKILOMETROWY, EKSPRESOWY ODCINEK ORNOWO-WIRWAJDY

Dokumentacja przetargowa została dziś skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast ogłoszenie o przetargu ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w pierwszym kwartale 2020 roku.