OSTRÓDA: PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY – WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

We wtorek  w siedzibie ostródzkiej komendy podpisane zostało porozumienie między Komendą Powiatową Policji w Ostródzie a Policyjnym Klubem Sportowym „MAZURY”. Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży.