OSTRZEŻENIE DOT. RODZYNEK W MIESZANCE STUDENCKIEJ

Zagrożenie: Na podstawie informacji przekazanych przez Niemcy do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że partia rodzynek pochodzących z Chile może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów ze względu na stwierdzony poziom pozostałości pestycydu – iprodionu. Rodzynki te zostały wykorzystane do produkcji dwóch partii mieszanki studenckiej określonych w tym komunikacie.