KLONOWO, STRUŻYNA I PACÓŁTOWO Z DOTACJAMI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Samorząd województwa przeznaczył 150 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach pilotażowego konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. O wsparcie mogły ubiegać się gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina mogła zgłosić do dofinansowania nie więcej niż jedno przedsięwzięcie inwestycyjne w jednym sołectwie. Warunkiem było, by przedsięwzięcie zostało wybrane przez […]