PODZIĘKOWANIA ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ DLA STANISŁAWA MAKOWSKIEGO

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna. Stanowi wzór profesjonalizmu i skuteczności. W tym roku obchodzi swoje 100-lecie. Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski na ręce Kierownika Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostródzie Stanisława Makowskiego złożył z tej okazji gratulację i podziękował za dotychczasową współpracę.