PIERWSZA POMOC DLA PSICH FUNKCJONARIUSZY

Potrafią tropić i wskazać drogę ucieczki lub miejsce ukrycia przestępcy. Wraz z przewodnikami patrolują ulice, dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo na imprezach masowych. Odnajdują zaginionych oraz ukryte narkotyki. Tak samo jak ich przewodnicy, one też służą z narażeniem życia i zdrowia, i tak jak oni, czasami potrzebują pomocy.