PODPISANO POROZUMIENIE O WŁĄCZENIE OSP W MARWAŁDZIE DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

W dniu 4 września br. w Urzędzie Gminy zostało podpisane przez: Wójta Gminy Dąbrówno Piotra Zwalińskiego, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie st. Bryg. Tomasza Ostrowskiego i Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Marwałdzie dh Dariusza Grosza trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marwałdzie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.