PODPISANO UMOWĘ NA ZAKUP NOWYCH AUTOBUSÓW

23 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Ostródzie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miejską Ostróda reprezentowaną przez Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicz, a Panem Adamem Milewskim Dyrektorem Sprzedaży firmy Solaris na dostawę autobusów w ramach projektu: „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”.