STACJE POMIARU PRĘDKOŚCI NA DWUPASMÓWKACH – GDDKIA WALCZY Z PRĘDKOŚCIĄ

Drogi krajowe są coraz bezpieczniejsze. Nowoczesnych dróg przybywa z roku na rok – obecnie mamy ponad 4200 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, Rośnie liczba bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych, stosujemy nowoczesne elementy infrastruktury drogowej dzięki czemu od kilkunastu lat maleje ogólna liczba wypadków. Jednocześnie lawinowo wzrasta skala przekroczeń dopuszczalnych prędkości.

PONIOSŁO 31-LETNIĄ KOBIETĘ. PĘDZIŁA W GRABINIE 121KM/H!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km/h, traci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Niestety, wciąż wiele osób o tym zapomina i nie zdejmuje nogi z gazu wjeżdżając do miejscowości. Wczoraj podczas trwających ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych pod nazwą „Prędkość” na terenie powiatu ostródzkiego prawo jazdy […]