KANDYDAT NA BURMISTRZA RAFAŁ DĄBROWSKI WRAZ ZE SWOIM KOMITETEM ZAINICJOWALI WIELE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

Luty oraz przełom marca były w Ostródzie czasem intensywnych spotkań i rozmów. Kandydat na Burmistrza Ostródy Rafał Dąbrowski wraz z kandydatkami i kandydatami do Rady Miejskiej w Ostródzie z KWW Rafała Dąbrowskiego Ostróda Od Nowa zorganizowali szereg zróżnicowanych spotkań z mieszkańcami miasta. Zainicjowali także wiele działań społecznych, zwracając przy tym uwagę na lokalne problemy.

SPOTKANIE OTWARTE KANDYDATA NA BURMISTRZA OSTRÓDY – RAFAŁA DĄBROWSKIEGO

W środowe popołudnie w Osiedlowym Domu Kultury „Jedność” w Ostródzie odbyło się pierwsze z serii spotkań otwartych Rafała Dąbrowskiego, kandydata na stanowisko Burmistrza Ostródy oraz jego Komitetu Wyborczego. W trakcie ponad dwugodzinnego spotkania w szczelnie wypełnionej sali ODK Jedność, kandydat prezentował swój program wyborczy, kandydatów do Rady Miejskiej, kandydatkę na zastępcę burmistrza oraz swoich koalicjantów […]

OD KWIETNIA ZMIENIAJĄ SIĘ WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (publikacja […]