REGULAMIN: ANDROPAUZA

I Informacje ogólne. 1.1.Organizatorem konkursu jest portal Ostrodanews.pl. 1.1. a Za Organizatora rozumie się portal Ostróda News, za każdym razem, gdy w regulaminie będzie mowa o Jury, należy przez to rozumieć redaktora naczelnego portalu Ostróda News. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która posiada swój prywatny profil na facebooku. 1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada […]