ROLNIKU. POWIEDZ STOP UPADKOM!

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) […]

PIETRZWAŁD GOŚCINNY DLA ROLNIKÓW

Pietrzwałd okazał się gościnny w tym roku dla rolników gminy Ostróda. W sobotę 3 września odbyły się tu gminne dożynki, które tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w  kościele p.w. św. Piotra w Okowach. W eucharystii wzięli udział kapłani, poczty sztandarowe, goście i mieszkańcy. Całość obchodów uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Turznicy.