DOFINANSUJĄ ROZBUDOWĘ DROGI W GMINIE ŁUKTA

W dniu 04 maja 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniami w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta”. Gmina Łukta jako jeden z beneficjentów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – otrzymała środki finansowe z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 185 678,00 zł. […]