„SERVIRE AUSO”- POWOŁANO KANCELARIĘ KAPITUŁY NADANIA STATUETKI

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Ordynariusz Warmiński i Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie złożyli swoje podpisy pod porozumieniem ustanawiającym Statuetkę „Servire Auso”. Wyróżnienie to otrzymają policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryzykując własnym życiem bądź zdrowiem uratowali życie innej osobie bądź swoim wyjątkowym zaangażowaniem przyczynili się do […]