REGULAMIN KONKURSU SOKÓŁ OSTRÓDA – JAGIELLONIA II BIAŁYSTOK

I Informacje ogólne Organizatorem konkursu jest portal Ostrodanews.pl. 1.1. Do konkursu może przystąpić każdy, kto  posiada swój prywatny profil na facebooku. II Warunki konkursu 2. Konkurs zaczyna się w dniu  20.04.2017 o godzinie 19:00 i kończy w dniu 21.04.2017 o godzinie 19:00. 2.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: o zaakceptowanie warunków regulaminu, o udostępnienie (PUBLICZNIE) […]