OSTRÓDA. OCIEPLĄ DWIE SZKOŁY

30 stycznia 2017 r. Gmina Miejska Ostróda złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu mają zostać przeprowadzone prace termomodernizacyjne w budynku […]