SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DLA NAJMŁODSZYCH ZE SZPITALA DZIECIĘCEGO

Specjalistyczne łóżka dla najmłodszych pacjentów, zestaw mikronarzędzi wykorzystywanych w chirurgii szczękowo-twarzowej czy cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych – to tylko niektóre z bardzo potrzebnych rzeczy, jakie olsztyńskiemu Szpitalowi Dziecięcemu przekazało dziś (14 czerwca) Stowarzyszenie „Pomoc i Wsparcie Dzieciom w Chirurgicznym Szczękowo-Twarzowym i Rekonstrukcyjnym Leczeniu Wad Twarzoczaszki”.